Ellips: www12.ISGSKehfGSK ehf utbildning i tolvstegsbehandlingens lärprocesser.

 


.
 

Nyheter från certifieringen


Certifieringen överförs till Vårdförbundet Sörmland 1 juni 2016
Sedan hösten 2015 har jag arbetat med att säkra fortsättning av certifieringen. Det har lett till förhandlingar med Vårdförbundet Sörmland som nu har avslutas. Det känns gott att ett kommunalt bolag som förstår vikten av grundprinciperna i tolvstegsfilosofin nu tar över.

De har har en lång erfarenhet av tolvstegsfilosofin, goda resultat och de äger medvetenhet om vikten av att följa filosofins grundprinciper. Jag hoppas verkligen att detta leder till att behandlingshem i Sverige som använder sig av icke- konfrontativ tolvstegsbehandling fördjupar sitt samarbete. Jag hoppas också detta leder till att fler socialarbetare går kurserna och att vi genom det kan hjälpa ännu fler familjer att uppleva ett fullvärdigt liv i nykterhet.


Februari 2016
Gruppen som började i september 2015 certifierades i början av februari 2016

April 2015
Gruppen som startade 19 januari skall påbörja kurs tre den 20 april och certifieras i oktober. Vi är åtta som jämför erfarenheter och möjligheter i behandlingsarbete utifrån tolvstegsfilosofin och den kunskap om tolvstegsbehandling som samlas i Sverige de senaste trettio åren.

De som deltar kommer från behandlingshem och socialförvaltningar, samt en som har lång erfarenhet av tolvstegsfilosofin och vill börja arbeta med behandling.

En förvaltning och ett behandlingshem har två medarbetare på kursen. Det verkar som det ger mervärde att vara två och kunna samarbeta om att bearbeta intryck och nya eller nygamla erfarenheter.

Mina farhågor om att det skulle bli svårare för grupprocessen att komma igång över internet har inte varit fog för. Inlärandet är djupare och processen hoppar direkt igång när vi träffas i verkliga livet på certifieringsträffen. En rolig sidovinst av kursen är att de som är ovana vid datorer lär sig den färdigheten på ett inspirerande sätt och de som är ovana att skriva blir riktiga hejare på det.

 Redan nu har några varit i kontakt med mig om nästa kursomgång så den startar 24 augusti 2015 med certifieringsträff i mars 2016. Hör av dig till mig nu om du är intresserad: gudni@12.is.
Se här: Om internet kurser , kortare version eller flyer: Flyer 2015

Oktober 2014

Vi var elva personer som samlades på certifieringsworkshop i Island under mitten av oktober. Sju nya blev certifierade, tre gamla tolvstegs-rävar från Roger Klaar i Linköping övervakade processen och delade med sig av sin erfarenhet. Som kursledare tyckte jag att det gick över förväntan bra att ge certifieringskurserna över internet och jag var mycket nöjd med resultatet. Detta bekräftades sedan i det personliga mötet här i Island. Nästa kurs går av stapeln den 19 januari 2015. 

Se här: Om internet kurser

Mars 2014 

Kursernas teoretiska del kan numera göras över internet. Ta kontakt för närmare information.

Internetkurser se här: Om internet kurser
Upplägg: se hur vi gör i april till maj 2014
Schema kurs ett. 

November 2013
De som  den 22 mars började förberedelse för Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser (CTL) på Valet!  har nu avslutat sin certifiering. Det har också handledarna på öppenvården Lyktan som drives av kommunen  i Hässleholm. Vi gratulerar med ett tiotal nya duktiga tolvstegsbehandlare som tagit CTL. Arbetsgivarna är mycket nöjda med den kompetenshöjning som blir på kurserna. Det har varit mycket roligt att höra från dem. Under varenda kurs ringer någon för att tacka.

Januari 2013
Nästa kursstart är 22 mars 2013 på Valet i Göteborg. Kontakta monica@valet.se

April 2012
Lördagen den 7 april fick certifieringen en egen blogg. Den är i första hand service till dem som är certifierade i tolvstegsbehandlingens lärprocesser med utrymme för att byta åsikter och erfarenheter. Där finns också fördjupningsmaterial tillgänglig. Se här

Mars 2012
Den sjätte kursomgången i Valets regi startar i slutet av augusti. Planerad kursstart i mars fick uppskjutas p.g.a. av återbud. Vi ansåg att det skulle försämra kvaliteten på kursen att köra en för liten grupp eftersom gruppen är central i denna utbildningsform.
Kontakta monica@valet.se om du är intresserad.

Oktober 2011
Höstkursen startar 21 oktober. Tider som nedan:
Kurs 1    21-23 oktober 2011  och 25-27 november 2011 
Kurs 2    27-29 januari 2012  och 24-26 februari 2012 
Kurs 3    23-25 mars  2012  och 20-22 april 2012

Juni 2011
Det finns 4 platser kvar till den kursomgång som påbörjas på Valet i Göteborg till hösten. Under vintern kommer det att finnas tre kurser i Island. Kurs ett, två och tre. Samtliga tre kurser ger rätten att tentera för certifiering.
Maj 2011
Den 8 maj certifierades 10 nya elever i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser (CTL) från Valet i Göteborg
Mars 2011
Snart har det första hundradet tolvstegsbehandlare fått sin certifiering. Därför finns nu en ny beskrivning av kurser och certifiering som pdf fil  Se mer här

Februari 2011
Inskrivning till nästa kursomgång pågår hos monica@valet.se


November 2010
Den 26 november startade den fjärde omgången certifieringskurser i samarbete med Valet i Göteborg. Det var 10 deltagare som påbörjade denna forskningsresa i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser. De flesta erfarna behandlare. Några som varit i kontakt med oss kom inte med på grund av varierande hinder. Vi kommer därför att starta en ny kursomgång efter årsskiftet. Ett par socialförvaltningar har också varit i kontakt med oss om att hålla kurser på hemmaplan i kommunen. 
September 2010
I slutet av september utskrevs i Göteborg 9 deltagare som certifierade i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser. De hade olika erfarenheter och förkunskaper. Det fanns tolvstegsbehandlare som arbetat sedan åttiotalet med tolvstegsbehandling och de som relativt nyligen börjat, samt folk som arbetar bredvid tolvstegsbehandling på ett eller annat sätt. Detta gäng förde verkligen utvecklingen av kurserna framåt och vi är säkrare än någon gång tidigare på vikten av dessa kurser för alla dem som vill maximera effekten av sitt arbete med tolvstegsfilosofin som verktyg. Nästa kurs påbörjas den 26 november 2010. Kontakta monica@valet.se om du är intresserad.
Augusti 2010


Nu är det klart med en ny kursomgång av certifieringskurserna under hösten. Det blir i Göteborg i regi av Valet! som är Sveriges äldsta öppenvård på tolvstegsgrund. Det blir för fjärde gången som Valet! står för dessa kurser som pågått oavbrutet sedan 2008. Samarbetet har gått mycket bra och kursdeltagare har varit mycket nöjda. Se närmare om kursstart på första sidan

Juni 2010
Vi avslutade genomgången av certifieringskurserna hos Roger Klaar i Linköping. Det har varit mycket givande att jämföra erfarenheter av tolvstegsbehandling med dessa erfarna behandlare. Vårt samarbete kommer att fortsätta i form av handledning under hösten. 

Februari 2010

Den 28 februari fick vi fem nya medlemmar av det certifierade gänget. Det var två gamla rävar från 12-stegsbehandlingen, Christer Norethun och Sonny Fridh, som tillsammans med tre socialarbetare avslutade en kursgenomgång och kvalificerade sig för certifiering. De tre var rehabiliteringsutvecklaren Charina Svensson och socionomerna Carolin Karlsson och Pernilla Håkansson. 
Charina och Pernilla går en fördjupad utbildning och träning hos "de gamla", men Carolin valde att stärka sin professionella grund i samarbetet med Christer inom missbrukarvården ute i kommun. Det är ett samarbete som är föredömligt och bygger på deras olika kompetens och yrkesroller till gagn för den enskilda brukaren av tjänsterna. 
Behållningen av kurserna anser de som arbetar med socialt arbete vara att få veta och uppleva "hemligheterna" i tolvstegsbehandling och få klart för sig målet med ett gott behandlararbete. De gamla njöt av att titta över sitt arbete de senaste decennierna tillsammans med socialfolket, få pedagogiska modeller att sortera sin erfarenhet in i och slippa  massor med ovidkommande surr i huvudet. De talade om att hitta tillbaka till enkelheten. Dessa kurser är kärnan i en bra tolvstegsbehandling säger de båda och det anser vi på GSKehf att är ett gott betyg som stärker oss i tron att vi är på rätt väg.

Februari 2010
Den 19 februari påbörjades den tredje omgången certifieringskurser i regi av Valet! öppenvård i Sverige, den äldsta öppenvården med tolvstegsbehandling. 10 erfarna yrkesmänniskor inom beroendevården satte igång att forska i fältet beroendevård och den speciella kunskap och de lärproesser som är igång på en tolvstegsbehandling. Precis som i förra gruppen är en del erfarna tolvstegsbehandlare med i att jämföra erfarenheter styrka och förhoppningar för denna speciella behandlingsform. Precis som förra gången finns det bland deltagarna pioniärer som har varit med om att införa denna behandlingsform i Sverige. Valet! planerar en ny omgång kurser med start till hösten. Kontakta Monica på Valet! tfn 031 42 49 40. Kursbeskrivning som kan hämtas här

December 2009:
Nu har över 70 certifierats i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser. Den andra omgången certifieringskurser i Göteborg är avklarad. Nu har gruppen i Göteborg erhållit sin certifiering. Värd för kursen var Sveriges äldsta öppenvård, Valet ! .  Denna grupp tänker fortsätta att träffas under vintern i Göteborgstrakten. Den känslan vaknar att denna grupp kommer att göra storverk vid att sprida det tolvstegsfilosofiska tänkandet. Medlemmarna var alla erfarna yrkesmänniskor med allt ifrån en kort erfarenhet av tolvstegsbehandling upp till ett helt arbetsliv i yrket. 

December 2009
Valet! har beslutat om den tredje omgången certifieringskurser i Göteborg. 
De börjar i februari 2010 Inbjudan kan hämtas här

December 2009
Nu har vi fått en ny kursbeskrivning som kan hämtas här

November 2009
Certifiering av dem som gick kurserna i Sirius/Ulfshyttans regi gjordes 29 november. Det var ett bastant gäng som gav ytterligare skjuts i utvecklingen av dessa viktiga kurser. 

Juni 2009
Två behandlare hos Roger Klaar i Linköping erhöll Certifiering efter handledning och resten av personalen går fortsatt utbildning. Det är en stor glädje för oss att detta väldrivna och resultatrika halvvägshus anser sig tjäna på den kunskap som förmedlas i certifieringskurserna. 

Maj 2009
Ansvariga för öppenvården i Örnsköldsviks kommun besökte oss i Island och avklarade en resterande kurs och fick välförtjänt certifiering i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser. 

April 2009
Vi är glada att meddela att en omgång certifieringskurser har gått av stapeln iCheckpoints lokaler på söder i Stockholm. Denna kurs ges i samarbete mellan Sirius behandling och Ulfshyttan, ett behandlingshem som utgår från tolvstegsbehandling med anor från 80 talet. Det är också glädjande att "de gamla" är så glada för kurserna och certifieringen. Det borgar för kvalitet i innehållet. 

Mars 2009
Två konsultbolag i Kalmar har gått samman om en kursomgång i certifieringskurserna. Det är de två "gamlingarna" inom tolvstegsbehandling Sonny Fridh och Christer Norethun som är initativtagare. Det är mycket roligt när erkända behandlare med anor från tidigt 90 tal visar certifieringen detta intresse. 

Februari 2009
Avslutades en kursomgång hos Valet! i Göteborg, Sveriges äldsta öppenvård som utgår från tolvstegsbehandling. Alla som deltagit certifierades. Vänner och arbetskamrater till dem som var med har frågat efter nya kursomgångar. Vi är glada att meddela att ny kurs börjar i augusti 2009. 

Workshop 16-22 november 2008

Vi samlades ett gäng på 4:thfloor hotell i Reykjavik under mitten av november och undersökte lärprocesser och kunskap på tolvstegsbehandlingen. Det var erfarna människor med bred kompetens från beroendevården inom socialtjänsten i Nacka, Örnsköldsvik, Vårdförbundet Sörmland, Ulfshyttan och personalvården på Stora Enzo. Innehållet i föreläsningara motsvarade kurs 2 i certifieringen, men som alltid var grupparbeten spännande smältdegel av olika erfarenheter som fördjupade förståelsen för uppgiften att hjälpa människor ur den känslomässiga fälla som broende är. 

Certifieringskurser i Göteborg

I samarbete med öppenvården Valet i Göteborg ger vi alla tre kurserna under tiden september 2008 till februari 2009. Dessa kurser är öppna för intresserade inom socialvård, hälsovård och behandling. Ta kontakt med info@valet.se eller oss för närmare upplysning. 

Certifieringskurserna i Linköping

Personalen på Roger Klaarrehab i Linköping har redan avklarat första kursen av tre. Vi fortsätter hösten 2008 och våren 2009. Det är slutna kurser som ges tillsammans med handledning. 

Bråvikenstiftelsen uppmärksammar certifieringen

De personer som sitter i styrelsen för Bråvikenstiftelsen har lång erfarenhet av att använda tolvstegsbehandling i personalvårdande syfte inom statliga myndigheter och verk. Ordföranden Owe Karlsson drev dessutom tolvstegsbehandling på behandlingshemmet Bråviken under åttiotalet och Tore Kvist drev tolvstegsbehandling på det gotländska Västerbyhemmet  från åttiotalet in på nittiotalet. Han var också en tid ordförande för Minnesotaföreningen i Sverige. Styrelsen gjorde studiebesök hos oss i augusti 2006  och satte sig in i certifieringsprogrammet (se längre ned på sidan). Den ställer sig bakom arbetet genom att ge Gudni Stefansson stiftelsens hedersstipendium år 2007. 

Hedersstipendiet överlämnades vid en middag i Norrköping den 5 december 2007. På bilden från vänster: Gudni Stefansson, Stig Levin, sekreterare, Owe Karlsson, ordförande och Tore Kvist, ledamot. Tidigare hedersstipendiater är  Sven Wahlström, SCAA (2002),  överläkare Johan Liljenberg (2003), Hans Lundberg, Alfagruppen (2004) och fil dr Ulla Hoppe Jakobsson (2005). 

Det kom fram under middagen att styrelsen för personalvårdstiftelsen Bråviken välkomnar den vikt certifieringen lägger vid livsstilsförändring, tolvstegsfilosofi och fokus på existentiella frågor. De anser certifiering i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser vara det komplement till befintlig behandlarutbildning som behövs för att bevara förståelsen för kärnan i tolvstegsbehandlingen. Certifieringen gör det enkelt att förklara vikten av den ofta ganska udda kompetens som behövs för att tolvstegsbehandling skall kunna fungera. Denna kompetens är viktig att förstå om man som remittent eller behandlare vill se resultat av sina ansträngningar. Certifieringen är också viktig för att synliggöra en viktig kompetens inom missbrukarvårdens organisationer, inte minst centralt för arbetsgivare vid lönesättning och inom fackföreningar. Se pressmeddelande från Bråvikenstiftelsen här.

Kurs ett i certifieringen hölls 4-10 november 

Vi var nitton deltagare som samlades under en vecka på Grand Hotell i Reykjavik och diskuterade bra tolvstegsbehandling utifrån det tillstånd som behandlas och hur vi effektivt kan hjälpa våra patienter ur den känslomässiga fälla de sitter fast i. 
se närmare i kursinbjudan: 
som pdf fil här
som wordfil här

Kurser i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser i Sverige.

På grund av stort intresse för certifieringskurserna ges de nu i Sverige. Den nya ledningen på Ukfshyttan i Dalarna står som arrangör för ett utbildningspass som sträcker sig över ett år på 7 gånger 2 dagar. Kursen vänder sig till verksamma inom tolvstegsbehandling och dem som kommer i kontakt med tolvstegsbehandlingen i sitt arbete. Lotten Sunna vd på Ulfshyttan ger närmare information om upplägget:.
      lotten.sunna@ulfshyttan.com
Kursinbjudan pdf fil här

Kurs tre i Workshopform

Dagarna 18-24 mars 2007 träffades vi runt innehållet i kurs tre på Grand Hotell i Reykjavik. Deltagare kom från Färöarna, Dalarna, Uppsala, Linköping, Nordanstig, Stockholm, Fagersta och Kungsbacka. Detta var företagets Workshop nummer 45.  Sexton personer från tolvstegsbehandling och förvaltningar diskuterade tolvstegsfilosofin. Vi lyfte fram programmet som drivkraft i en kulturell resa från missbrukarkulturen till nyktra kulturer i samhället och mekanismerna bakom det. 
SCHEMAT VI GICK HÄR

Vårnäs i Vingåker

Vårnäs i Vingåker är ett behandlingshem som står öppet för kommuninvånare i Sörmland. De kan vända sig dit utan föregående utredning på socialbyrå. Vårdförbundet Sörmland driver Vårnäs behandlingshem där de gör ett försök med ett ÖPPET INTAG, ett projekt som Socialstyrelsen följer. Vårdförbundet fick sin första grupp behandlare certifierade i tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser under januari månad 2007 

Höstens workshop på Grand Hotell

Dagarna 19-25 november 2006 hölls en workshop på Grand Hotell i Reykjavik som samlade tjugo deltagare från olika håll. Det fanns representanter från Grindstugan Rehab, SIS genom behandlingshemmet Älvgården, Victorygruppen, Kriminalvården, SSAB Tunnplåt, Stora Enso, Axept och ett antal fristående konsulter och eldsjälar som går olika utbildningar inom beroendevården. Det var givande att jämföra erfarenheter och kunskap i denna kunniga grupp. Det är alltid något speciellt som händer på workshop när så många och intresserade människor möts för att reflektera. 
Workshopen handlade om lärprocesserna och kunskapen i tolvstegsbehandling. Den utgör kurs två i certifieringsprogrammet. Denna workshop kommer att ges igen under hösten. 

Ulfshyttan i Dalarna har fått sin första grupp GSK-certifierade behandlare. 

På Ulfshyttan har certifieringskurser i form av handledning hållits under året. Den 6 oktober 2006 certifierades de första behandlarna på Ulfshyttan. De är nu GSK-certifierade i tolvstegsbehandlingens kunskap och  lärprocesser (CTL). 
Sex behandlare med varierande lång erfarenhet av yrket avslutade den teoretiska delen av certifieringen. De är alla erfarna behandlare. Två började arbeta med tolvstegsbehandling redan under åttiotalet, tre har erfarenheter från nittiotalet och en av dem har kortare erfarenhet. Dessa är alla överens om att certifieringen fokuserar på effektiv kunskap och lärprocesser i tolvstegsbehandling. Det är glädjande att Ulfshyttan noterar samma sak som personalen i Kungsbacka kommun (se nedan): patienternas intresse för behandlingen ökar genom att man fokuserar på tolvstegsbehandlingens kunskap och lärprocesser i det dagliga arbetet. Detta kan läsas ur att båda rapporterar minskat antal avbrutna behandlingar, s.k. drop-outs. 
 

Behandlare i Kungsbacka kommun har fått GSK-certifiering

Dagarna 11-15 september 2006 hölls en avslutande kurs inför certifiering för personal i Kungsbacka kommun.GSKehf har hållit certifieringskurser för rådgivare i Kungsbacka kommun de två senaste åren. Kurserna har delvisgivits  i form av handledning. Under handledningen jämförde erfarna rådgivare sina erfarenheter mot kursinnehållet och bekräftade beprövad och effektiv kunskap. 
Sedan Öppenvården Hoppet började använda sig av dessa erfarenheter och fokusera på tolvstegsbehandlingens lärprocesser i sitt patientarbete har antalet drop-outs minskat dramatiskt, dvs. färre avbryter behandling. Öppenvården Hoppet och Öppenvården Unga Hoppet har nu certifierad personal. 

Från vänster Mattias Olsson som här avslutar sin andra kurs av tre, sedan kommer Marie Brandt CTL som varit i yrket sedan 1992, Roland Olsson CTL (sedan 1997) Håkan Bohlin CTL (sedan 1998) och Gabriella Norinder CTL (sedan 2003). 

Dessa fyra sistnämnda är klara med tre kurser och har nu fått GSK certifiering i tolvstegsbehandlingens lärprocesser. De är överens om att innehållet i kurserna lyfter fram den kunskap och de lärprocesser som är utslagsgivande för en bra tolvstegsbehandling. 

Stiftelsen Bråviken på besök

Dagarna 23-25 augusti 2006 kom styrelsen från Stiftelsen Bråviken på besök. Styrelsens medlemmar är alla gamla rävar inom tolvstegsbehandling och personalvård i statens myndigheter och verk. De arbetar nu för att främja en bra beroendebehandling genom stipendier och uppmuntran till goda verksamheter. De var i Island för att lära sig mer om de isländska influenserna på svensk tolvstegsbehandling. De satte sig noga in i GSK-certifieringen i tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 
Det är alltid roligt att träffas och reflektera över tolvstegsbehandlingens intåg och utveckling i Sverige. Det är svårt att tänka sig tolvstegsbehandling utan de nyktra alkoholisternas speciella kunskap, men det är omöjligt att tänka sig att denna utveckling hade kommit igång om inte framsynta eldsjälar inom den offentliga sektorn hade tagit strid för denna metod. 
De som träffades har alla varit med i utveckling av metodiken sedan åttiotalet. Självklart träffade de den färgstarke pionjären SnorriWelding. Han bjöd på stekt saltfisk och mustiga minnen från sin tid som VD för behandlingshemmet i Krysuvik. Stiftelsens ordförande Owe Karlsson och SnorriWelding i köket. 


Det var massor med skratt och goda reflektioner från en lång yrkesverksamhet. Styrelsen för Stiftelsen Bråviken, från vänster: Tore Kvist, Stig Levin, Owe Karlsson och Boy Svedberg. 

Styrelsen informeras om arbetet med att ta fram tolvstegsbehanndlingens kunskap och lärprocesser av utbildningsansvarigGudni Stefansson. 
 

 


Kontaktinformation:
GSKehfutbildning och utveckling inom tolvstegsbehandlingens lärprocesser. 
Laugavegi 46a, 
101 Reykjavik, 
Island. 
Telefon Island 00354 562 77 72. 
E post: 12@12.is. 
  
 
 
 
 


E- MAIL